Avgifter

Avgifter/årsavgift for Hafsund båtforening sesongen 2019

Årsavgift:
Årsavgiften fastsettes til kr. 2007,- pr bryggemeter. Årsavgiften inkluderer strøm, vann og utførte investeringer, og skal være betalt innen 1.mai. Informasjon om dette sendes pr e.post innen 1.mars.

Øvrige avgifter:
Uteblivelse fra dugand: 2000,-
Uteblivelse fra vakt: 2000,-
Purregebyr: 200,-